maandag 10 december 2012

Seasick


Zine with illustrations about some of my memories of the Pangaea expedition to Fiordland, New Zealand. I made it for the Pangaea young explorers program finale, in Monte Carlo, to give to Mike Horn, his team and the participating Young Explorers.

Boekje met illustraties over mijn herinneringen aan de Pangaea expeditie naar Fiordland, Nieuw-Zeeland. Ik maakte dit om tijdens de Pangaea young explorers program finale, in Monte Carlo, aan Mike Horn, zijn team en de aanwezige young explorers te geven.

(We actually found a chocolate egg in a stoat trap)
 

vrijdag 16 november 2012

Man attacks wife with sandwich


My take on an article called "Man attacks wife with sandwich".

Mijn kijk op een krantenartikel getiteld 'Man valt vrouw aan met boterham'.
Abécédaire

Een selectie spreads uit het alfabetboekje dat ik maakte in juni 2012. De B van Blunder maakt momenteel deel uit van de tentoonstelling 'Nerveuze vrouwen' in het Museum Dr.Guislain.


A selection of spreads from the alfabet-book I made in june 2012. The B of Blunder is displayed in the exhibition 'Nervous women' in Museum Dr.Guislain in Gent, Belgium.  


donderdag 28 juni 2012

woensdag 7 maart 2012

Dialogue des oiseaux


Stills from an animation for a piece of newly composed music for flute and piano, called 'Dialogue des oiseaux', written by Alain Craens and  performed, with projections of this animation, at the modern classical music festival 'En avant mars' in de Bijloke (Gent). The music that inspired me was inspired by a conversation between 2 blackbirds.

Stills uit een animatie voor een pas gecomponeerd muziekstuk voor fluit en piano, met de titel 'Dialogue des oiseaux'. Het stuk is geschreven door Alain Craens en uitgevoerd op het moderne klassieke-muziekfestival 'En avant Mars' in de Bijloke in Gent. De animatie werd geprojecteerd op een groot scherm achter de muzikanten. De muziek, die mij hiervoor geïnspireerd heeft, was geïnspireerd door een conversatie tussen 2 merels.
  

 

  

 

 

vrijdag 3 februari 2012

Hans en Grietje - Hansel and Gretel


'She said to him; "We shall soon find the way", but they did not find it.'

'Ze zei tegen hem; "We zullen de weg wel vinden", maar ze vonden hem niet.'Drypoint etchings for the story of Hansel and Gretel.

Droge naalden bij het verhaal van Hans en Grietje.