maandag 10 december 2012

Seasick


Zine with illustrations about some of my memories of the Pangaea expedition to Fiordland, New Zealand. I made it for the Pangaea young explorers program finale, in Monte Carlo, to give to Mike Horn, his team and the participating Young Explorers.

Boekje met illustraties over mijn herinneringen aan de Pangaea expeditie naar Fiordland, Nieuw-Zeeland. Ik maakte dit om tijdens de Pangaea young explorers program finale, in Monte Carlo, aan Mike Horn, zijn team en de aanwezige young explorers te geven.

(We actually found a chocolate egg in a stoat trap)
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten